Cyrograf

Cyrograf – zapożyczona z gr. nazwa dokumentu rękopiśmiennego (τό χειρόγραφον, cheirógraphon od χειρ – ręka i γράφειν – pisać) używana głównie w średniowieczu (łac. chirographum). Określało się tym mianem przeważnie dokumenty związane z działalnością prawno-prywatną jak umowy, kwity, zobowiązania czy rewersy. (źródło: Wikipedia)

Nasze cyrografy to zobowiązania biegowe na kolejny sezon czynione przez Trunkowców Truchtaczy na zakończenie poprzedniego sezonu. Rok później rozliczamy się z wykonania cyrografu. Nagrodą za najspektakularniejsze niewykonanie cyrografu jest tytuł Kutasa Roku. Warto nadmienić, że nieobecność na zakończeniu sezonu znacząco zwiększa szanse zdobycia tego tytułu.